A+ A A-

Aicina piedalīties aptaujā

Madonas novada pašvaldība veic aptauju ar mērķi noskaidrot Madonas novada iedzīvotāju, īpaši Mētrienas pagasta iedzīvotāju, viedokli, idejas un ManaMadonaMetrienasPagastaLogopriekšlikumus par bijušās Mētrienas pamatskolas ēkas turpmāko likteni.
Ēkas būvprojekts ir izstrādes stadijā, taču telpu funkcijas vēl nav skaidri nodefinētas.

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un racionāliem piedāvājumiem.
Aptauja ir anonīma.
Atbildes gaidīsim līdz 14.februārim (ieskaitot).
AIZPILDĪT ANKETU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe42kVDx11440rnXc9rmAUObfIZXuCwoBBEgN94XG11b_HVbA/viewform?fbclid=IwAR0qNjFg8RuVNVlMpKKDjgQzxqMR7pXXALxaIVelKRHkgaUkLareQVys6oc

Atgādinām, ka Madonas novada pašvaldības 2019.gada 28.marta domes sēdē tika pieņemts lēmums par Mētrienas pamatskolas slēgšanu 2019.gada 31.jūlijā, juridiski nododot Mētrienas pamatskolas pamatizglītības programmu (1.-9.klase) īstenošanu Praulienas pamatskolai.